De Eigenverklaring bevat elf vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het CBR heeft uw Eigen verklaring nodig om uw geschiktheid om te kunnen rijden te beoordelen. U moet dit eigen verklaring formulier invullen voor de aanvraag van een rijbewijs.

Drie soorten

Er zijn drie soorten Eigenverklaringen:

  • Eigenverklaring
  • Eigenverklaring met Geneeskundig verslag
  • Eigenverklaring met Geneeskundig verslag voor C en D (vrachtauto en bus)

Waar te koop en wat kost het

U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Eigen verklaring kopen en invullen.

U kunt ook een papieren Eigen verklaring kopen. Dat kan bij de meeste gemeenten. Wij raden u aan vooraf na te gaan of uw gemeente de Eigen verklaring aan de balie verkoopt.

Het actuele tarief vindt u in bijgaande tarievenlijst.

Op de Eigen verklaring vindt u de volgende vragen:

1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen? Abnormale slaperigheid overdag komt voor bij het slaapapneusyndroom, bij narcolepsie, maar ook als bijwerking van sommige geneesmiddelen.
2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen? Ernstige duizeligheid kan optreden bij aandoeningen van het evenwichtsorgaan. Een bekende oorzaak is het syndroom van Menière. Hebt u last van erge duizelingen, ongeacht de oorzaak, vul dan ‘ja’ in.
3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel? Bij deze vraag moet u denken aan:
– hersenziekten zoals een beroerte, TIA, hersenbloeding, vaatafwijkingen in de hersenen, hersentumor, aangeboren hersenletsel of niet-aangeboren hersenletsel;
– aandachtsstoornissen zoals ADD en ADHD;
– stoornissen in de informatieverwerking zoals autisme, PDD-NOS, Asperger;
– neurologische ziekten zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, spierzwakte of coördinatieproblemen als gevolg van zenuwschade;
– psychiatrische ziekten zoals depressie, schizofrenie, obsessief compulsieve stoornis;
– dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie.
4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest? Er kan sprake zijn van misbruik van deze middelen als u of uw omgeving zich zorgen maakt over uw gebruik ervan. Vul dan de vraag met ‘ja‘ in. En ook als u daar voor behandeld bent of ooit een onderzoek via het CBR hebt ondergaan. U vult hier ook ‘ja’ in als uw rijbewijs vanwege de recidiveregeling volgens de wet ongeldig is geworden. Op http://www.jellinek.nl/test-uw-kennis-of-gebruik/test-uw-gebruik kunt u een test doen.
5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan? Vul ook ‘ja’ in als u een pacemaker of ICD heeft.
6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken? Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een arm of hand mist, vult u hier dan ook ‘ja’ in.
7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken? Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een been of voet mist, vult u hier dan ook ‘ja’ in. Als u hulpmiddelen gebruikt bij het lopen, zoals een stok, rollator of prothese, vult u hier ook ‘ja’ in.
8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen? Als u met één of beide ogen minder goed kunt zien, vul dan ‘ja’ in. Als u met uw bril of contactlenzen goed ziet, dan mag u ‘nee’ invullen.
8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan? Denk hierbij aan oogziekten als staar, glaucoom, een lui oog, maar ook aan een beperking van het gezichtsveld, of onvrijwillige oogbewegingen (nystagmus). Vul ook ‘ja’ in als uw ogen een laserbehandeling kregen, behalve als die behandeling was om geen bril te hoeven dragen en goed is geslaagd.
9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen? In de bijsluiter van geneesmiddelen kunt u informatie vinden over de invloed op de rijvaardigheid. U kunt uw arts of apotheker om informatie vragen.
10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken? Hebt u een ziekte, aandoening of functiebeperking die in de vorige vragen nog niet genoemd is, maar waardoor er wel twijfels zijn of u veilig kunt besturen? Vul hier dan ‘ja’ in.

Stuur de Eigen verklaring op naar het CBR

Soms moet u nog naar een arts. Bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent, of als u één of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord.
Als u de Eigen verklaring via Mijn CBR hebt uitgeprint, let er bij het versturen dan op dat u de complete Eigen verklaring opstuurt. Dus zowel uw antwoorden op de vragen, als het deel waarop de arts de antwoorden heeft ingevuld. Uw Eigen verklaring kan pas in behandeling worden genomen als alle relevante informatie ontvangen is door het CBR. Het adres van het CBR staat op de Eigen verklaring.

Hebt u een papieren Eigen verklaring gekocht? Gebruik in dat geval de retourenvelop.

Wanneer reactie?

U krijgt zo snel mogelijk reactie, uiterlijk binnen vier weken. De meeste mensen krijgen in deze reactie direct te horen of ze ‘rijgeschikt’ zijn.

Hebt u een Eigen verklaring naar het CBR gestuurd?

eigen verklaring autorijschool Groenia

Eigenverklaring en het vervolg

» Download PDF

In deze folder leest u over de procedure die misschien volgt als u een Eigen verklaring naar het CBR hebt gestuurd.

Wilt u gemachtigd worden, of iemand anders machtigen?

Het CBR gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Het CBR houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Wilt u dat iemand anders, zoals uw ouder, partner of kind, vragen over uw Eigen verklaring kan bespreken met het CBR? Laat ons dan eerst schriftelijk weten dat u hier toestemming voor geeft. meer informatie vind u op de site van het CBR

Automaat rijlessen Alkmaar, Automaat rijlessen Bergen, Automaat rijlessen Heerhugowaard, Automaat rijlessen Sint Pancras, Automaat rijlessen Heiloo, Automaat rijlessen Heemskerk, Automaat rijlessen Schagen

Autorijschool Alkmaar, Autorijschool Bergen, Autorijschool Heerhugowaard, Autorijschool Sint – Pancras, Autorijschool Heiloo, Autorijschool Heemskerk, Autorijschool Schagen

Rijschool Alkmaar, Rijschool Bergen, Rijschool Heerhugowaard, Rijschool Sint – Pancras, Rijschool Heiloo, Rijschool Heemskerk, Rijschool Schagen

Automaat leeuwarden, Automaat sint annaparochie, Automaat grou, Automaat stiens, Automaat westhoek, Automaat sint jacobiparochie, Automaat minertsga, Automaat tzumarum, Automaat franeker,

Automaat rijlessen leeuwarden, Automaat rijlessen sint annaparochie, Automaat rijlessen grou, Automaat rijlessen stiens, Automaat rijlessen westhoek, Automaat rijlessen sint jacobiparochie, Automaat rijlessen minertsga, Automaat rijlessen tzumarum, Automaat rijlessen franeker,

Automaat rijles leeuwarden, Automaat rijles sint annaparochie, Automaat rijles grou, Automaat rijles stiens, Automaat rijles westhoek, Automaat rijles sint jacobiparochie, Automaat rijles minertsga, Automaat rijles tzumarum, Automaat rijles franeker,

Automaat rijbewijs leeuwarden, Automaat rijbewijs sint annaparochie, Automaat rijbewijs grou, Automaat rijbewijs stiens, Automaat rijbewijs westhoek, Automaat rijbewijs sint jacobiparochie, Automaat rijbewijs minertsga, Automaat rijbewijs tzumarum, Automaat rijbewijs franeker,